Сдружение
Асоциация на превозвачите на опасни товари

Търси

Сдружение „АПОТ“  е създадено през 2007г. като осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в  набиране, систематизиране и разпространение на информация по всички въпроси свързани с безопасността при товарене, разтоварване, обработка, превоз и съхранение на товари както и опасни товари; подпомагане и консултиране на фирмите превозвачи относно настъпилите изменения в нормативната уредба – национално и европейско законодателство и произтичащите от това изменения в техническите изисквания към ППС.

Членовете на Сдружението залагат на високото качество и сигурност при предоставяне на своите услуги, като в тези си усилия разчитат и на Нашето съдействие.

Понастоящем в АПОТ членуват  утвърдени на българския и международния транспортен пазар дружества. Обединяването на тези фирми дава възможност на клиентите да бъдат предложени товарни автомобили за превоз на широк спектър на видове товари, в това число международни, вътрешни и специализирани превози, а също така и логистични услуги.© 2018 - 2019 Всички права запазени