Сдружение
Асоциация на превозвачите на опасни товари

Търси

Сдружение Асоциация на превозвачите на опасни товари е учредено през 2007г.  като неправителствена организация с цел обществена браншова организация, която е открита за прием на нови членове, които отговарят на общите изисквания за членство.

Членовете на Сдружението залагат на високото качество и сигурност при предоставяне на своите услуги, като в тези си усилия разчитат и на съдействието на АПОТ.

Понастоящем в АПОТ членуват  утвърдени на българския и международния транспортен пазар дружества. Обединяването на тези фирми дава възможност на клиентите да бъдат предложени товарни автомобили за превоз на широк спектър на видове товари, в това число международни, вътрешни и специализирани превози, а също така и логистични услуги.© 2018 - 2019 Всички права запазени