Сдружение
Асоциация на превозвачите на опасни товари

Търси

ЧЛЕНСТВО

УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО

УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО

КОЙ МОЖЕ ДА СТАНЕ НАШ ЧЛЕН?

Членуването в сдружението е доброволно и по желание. Член може да бъде всяко физическо или юридическо лице притежаващо лиценз за извършване на товарни превози, което споделя целите и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и заплаща членски внос.

ИСКАТЕ ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕН?

За да кандидатствате е необходимо да изтеглите и попълните следните бланки и да ни ги изпратите по Email.

Molba

Blanka_1© 2018 - 2019 Всички права запазени