Сдружение
Асоциация на превозвачите на опасни товари

Търси

УСЛУГИ

Заедно  можем повече!

Основна цел на Сдружението е да създадем благоприятна работна среда, изразяваща се в набиране, систематизиране и разпространение на информация по всички въпроси свързани с безопасността при товарене, разтоварване, обработка, превоз и съхранение на товари както и опасни товари, подпомагане и консултиране на членовете относно настъпилите изменения в нормативната уредба в националното и европейско законодателство.© 2018 - 2019 Всички права запазени